ФОЛИМАК®

NP и PK специални торове за листно приложение, както и за приложение със системи за капково напояване, обогатени с високи концентрации на микро и мезо елементи.

ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКА

БРОШУРА

FOLIMAK Dinamico

Общо Азот (N) 7,5%
Общо водоразтворим Фосфор (P2О5) 27%
Общо Бор (B) 8,5%
Общо Цинк (Zn EDTA) 1.5 %

Водоразтворим прах

10 кг.

Dinamico тор с високо съдържание
На Бор и Цинк EDTA.Продукта е с 1 ℅pH: 6,6 И е напълно разтворим ( 10 кг в 100 л. вода )
При всички култури, високата Фосфорна концентрация съчетана с висока концентрация на Бор и Цинк и ниско ниво на Азот стимулира разтежа на корените след разсаждане и кореновата активност преди цъвтежа.
Фосфора и цинка също играят и важна роля при превенциятя на растенията от повреди от измръзване

FOLIMAK Dolce

Общо водоразтворим Фосфор (P2О5) 25%
Калий (К2О) 26%
Общо Бор (B) 10%

Водоразтворим прах

10 кг.


Dolce е напълно разтворим комплексен РК тор, с високо съдържание на Бор, предназначен за бързо абсорбиращо листно третиране. Тази висококачествена иновационна формулация, с високо съдържание на Фосфор и Калий, без наличие на Натрий и Карбонати и с минимално съдържание на Хлор (<1%), стимулира натрупването на захари, както при растението, така и в плода.
SUGAR-B повишава съдържанието на захари в плода и устойчивостта на растението при фриго-консервация, подобрява лигнификацията и резистентността на термичен стрес.