Fertiglobal

Усъвършенстването на съществуващите, както и разработването на нови продукти FertiGlobal® е
в основата на успеха на LARDERELLO GROUP вече повече от 200 години. Откритията, изобретенията и иновациите съпътстват развитието на компанията от 1818 година до днес.