Advagreen

Агроинвест 777 разпространява на пазара у нас CLEAN FERTILIZER N28, Висококачествен продукт
на база Метилен урея произведен от АДВАГРИЙН, Белгия.

ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКА

БРОШУРА

CFN 28

28 % Азот (N) общо под формата на мономери и полимерни.От които:
11,5 % Азот (N) амиден - Бързо освобождаване
16,5 % Азот (N) Метилен уреа - Бавно освобождаване

Разтвор, Плътност 1,250 kg/m

 1000 л. Контейнер – 1250 кг