Продукти

Наши партньори са водещи световни компании работещи в областа на специалните торове и биологични стимулани.

Ние селектираме и адаптираме към Българските условия най-доброто от продуктите им, като чрез обратната връзка, която осигоряваме между тях и крайните ползватели у нас непрекъснато повишаваме възвращаемоста на зеледелските производители.