ФОЛИСТИМ®

НОВА ГРУПА ОТ ТЕЧНИ МИКРОЕЛЕМЕНТИ, КОМПЛЕКСИРАНИ СA АМОНИЕВ ЛИГНИН СУЛФОНАТ (LSA), ПРИТЕЖАВАЩИ СИЛНО ИЗРАЗЕНО БИО СТИМУЛИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКА

БРОШУРА

FOLISTIM Sistema

Водо – разтворим Манган (Mn) 2.0% (23 гр/л)
Общо LSA комплексиран Mанган (Mn) 2.0% (23 гр/л)
Водо – разтворим Цинк (Zn) 1.0% (11 гр/л)
Общо LSA комплексиран Цинк (Zn) 1.0% (11 гр/л)
Водо – разтворима Мед (Cu) 0.5% (6 гр/л)
Общо LSA комплексиран Мед (Cu) 0.5% (6 гр/л)
Водоразтворима Сяра (SO3) 5.8% (67 гр/л)

Разтвор

10 л.

FOLISTIM Raggio

Общо LSA комплексиран Цинк (Zn) 14% (208 гр/л, 10гр/л Сяра S, 78 гр/л Азот N)

Разтвор

10 л.


FOLISTIM Vector

Общо LSA комплексиран Mанган (Mn) 6,0% (69 гр/)108гр/л Сяра S

Разтвор

10 л.

FOLISTIM Turbi

Общо LSA комплексиран Мед (Cu) 12.5% (175 гр/л) 10гр/л Сяра S, 80 гр/л Азот N)

Разтвор

10 л.

FOLISTIM LSA Ca

Общо водоразтворим Калциев окис (CaO) 15,0% (220 г/л)
Общо Калциев окис (CaO) в комплекс с LSA 12,0% (176 г/л)

Разтвор

10 л.

FOLISTIM LSA Mg

Комплексообразувател: Амониев Лигнин Сулфонат (LSA)

Общо Магнезиев окис (MgO) 9,0% (113 г/л)
Комплексообразувател: Амониев Лигнин Сулфонат (LSA)

Разтвор

10 л.

Предимства на тази формулация са: естествен комплексиращ агент от растителен произход (LSA), висока листна и коренова адсорбция (ниско pH на 1% р-р), висока концентрация при течен продукт, изключително нисък риск от фитотоксичност (ниска 1% μS/cm ЕС), лесно смесим с важните фунгициди, инсектициди и хербициди.
Тестове при житни култури, започнали през 2012 година в Германия показват, че манган като LSA комплекс е подобре усвоим дори от Mn EDTA. Силно изразения био стимулиращ ефект на продуктите от групата ФОЛИСТИМ™, които са допълнително обогатени с азот и сяра, карат културите по-лесно да преодоляват стресовите фактори на средата