ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Зимни житни култури

Кои са най – подходящите фази за приложение на микро елементи и нужно ли е пръскане преди зимата, както и кои микро елементи да пръскам в различните фази на житните културати?

Микроелементите играят важна роля за активноста на ензимите, които регулират физеологичните процеси в растението и са нужни от най – ранните фази. Добре е внасянето да започне с първите РЗ мероприятия. Във фаза след 3 – ти лист до фаза братене. BBСH Stages 13 – 21.

  

Как да определя кои микро елементи да внеса в по – големи количества и кои в по - малки?

Особено важно за да си отговорим на този въпрос е да познаваме почвите на които работим. Киселите, с рН под 6,0, и песъкливи почви са с гарантиран дефицит на Бор, а силнo киселите и на Молибден. Металите като Цинк, Манган, Мед и Желязо са обикновенно в дефицит при богатитен на хумус, органична материя и рН над 6,5 – 7,0 почви.

Производителите на листни торове препоръчват дози в много широк диапазон. Минимални или максимални дози ли да ползваме?

Посочените по горе почвени и климатични условия предизвикващи дефицит на определени микро елементи, както и познаване на фазите, критични за житните култури за снсбдяването им с определени микро елементи дава отговор на този въпрос.

Да смесваме ли листните торове с ПРЗ?

Съвременните специални торове за листно приложение и особено тези с търговска марка ФертиГлобал са формулирани за лесно и безопастно смесване с регистрираните за приложение при различните култури Препарати за Растителна Защита ( ПРЗ ). Те са с ниска соленост и електропроводимодт. Това се прави с цел намаляване разходите за листно хранене. Не смесвайте продуктите с определен ПРЗ само когато НА ЕТИКЕТА на препарата в секция СМЕСИМОСТ изрично е опомената от производителя забрана за смесване. ВИНАГИ ПРАВЕТЕ ТЕСТОВЕ ЗА СМЕСИМОСТ С ЦЕЛ ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПРЕСИЧАНЕ НА РАЗТВОРА И ПРОБЛЕМИ С ТЕХНИКАТА ЗА ПРЪСКАНЕ!

Царевица и сорго

Известно е, че царевицата е силно чувствителна към недостиг на Цинк култура. Кои са най подходящите фази за снабдяване с Zn?

Внасянето на Цинк при царевицата е задължителна практика особено имайки в предвит, че най – подходящите почви за отглеждането и ( тези богати на хумус и органична материя ) са като правило с изразен дефицит на Цинк. Както се изрази един специалист от международна консултантска компания в областа на земеделието: „ Царевицата е лесна за отглеждане култура. Изисква основно три неща: вода. Азот и Цинк.“ Ние бихме добавили, че при определени условия комбинацията между Бор и Цинк би била още по – полезна.

Да внасяме ли други микро елементи при царевицата освен Цинк?

Царевицата е средно взискателна към наличието на Бор култура. При почви с рН под 6,5 , както и при по – отцедливи почви препоръчваме добавяне на Бор, а при силно кисели почви и малко количество Молибден.

При богати на органична материя почви с рН над 7,0 е възможно приложение на комбинации от Мед, Манган и Цимк с преобладаващо съдържание на Цинк в тях. Ние разполагаме с широка гама продукти на тази база както като формулации за смесване, така и готови комбинации с марката ФертиГлобал. Наличиети на количеств Желязо в сместа от микро елементи засилва синтеза на хлорофил и стимулира фотосинтезата.

Слънчоглед и рапица

Известно е че тези култури са осбено чувствителни на недостиг на Бор. Кои са най подходящите фази за внасянето му?

Бора има много важна функция за формиране на младата клетка. Участва и в изграждането на клетъщната мембрана и стена. Респективно това влияе на формирането на корена в ранните фази на развитие. Две са критичните фази за снабдяванв е Бор при слънчогледа: 1. В началото във фаза 2 – 4 двойка листа BBСH Stages 14 и при образуванеро на бутона BBСH Stages 53 – 57, като снабдяването през ранната фаза а особено важно.

Често при използване на вегетационни хербициди при слънчогледа растенията изпадат в стрес. Възможно ли е внасянето на Бор с хербицидите в тези фази и няма ли това да повиши стреса?

Тъкмо обратно, продуктите на база Бор с марката ФертиГлобал не повишават а дори спомагат за за по – лесното преодоляване на хербицидния стрес. Добавянето и на препоръчани количества амино киселини заедно с тях внася допълнителен антистресов ефект. Фазата в която се пръскат вегетационните хербициди при слънчогледа е идеална за снабдяване на растенията с Бор.

Бобови култури

Кои микро елементи да внасяме при бобовите култури за семена и зелена маса?

БОР (и Молибдена при ниско рН на почвата ) както и при богати и с високо рН почви – Манган и Цинк са микроелементите към които бобовите култури са особено чувствителни, Ние разполагаме с най – широката гама в света от продукти за бобови култури. Флагмана на тези продукти е Фолиарел Проти Бор, както и новите Фолиарел Проти Бор Мо и Фолиарел В Мо.

CFN28

Възможно ли е компенсиране на загубите на азот от почвата чрез листно внаяне на Метилен Уреа, на пример?

Да.
Специалистите на Advagreen, Белгия и други компании за производство на специални торове заедно фермери от цял свят разрзботват продукти на база бавно усвоим Азот (SRN) именно с тази цел. Предложихме на фермерите у нас най – подходящият продукт за това – CFN28. Опита, който трупаме от приложението му при различни култури и в различните региони у нас ни дават овереност да правим работещи препоръки за приложението му на нашите клиенти.

Азотните торове нанасят пригори на листата особено при топло и сухо време. CFN28 безопзсен ли е за приложение в условията на топло и сухо време?

Да.

Продукта притежава ниска соленоет и не съдиржа биурета за разлика от други течни азотни торове като УАН, АТС и други. Това го прев АБСОЛЮТНО безопасен за растенията през всички фази на развитието им.

Каквао количество почвени азотни торове може да заменим с CFN28.

CFN28 е 7 до 10 пъти по – ефикасен от единица количество Нитрат внесен в почвата. Прирвняваме ефективноста му към нитратен Азот, защото поради процеса на нитрификация в почвата над 90% от Азота се усвоява като нитратен ( NO3- ), независимо в каква форма е бил внесен.

Колко дълго действа CFN28 и кога да го внасяме при различните култури.

Продукта започва да действа окол 5 дни след внасянето му и се метабиолизира напълно в растението за период от 30 до 50 – 60 дни. Той се метаболизира под действието на слънчевата радиация а не от влагата и температурата, както конвенционалните Азотни торове за почвено приложение. При слънчево и топло време продукта се метаболизира по – бързо от колкото при влажно и хладно време. Това обославя и сроковете за внасянето му. За да получите точна препоръка съобразена с вашите нужди, моля свържете се с АГРОИНВЕСТ 777.