за нас

АГРОИНВЕСТ 777 е млада компания все още не навършила 10 години, но е създадена от хора с голям опит в областа на торенето, агро химията и физеологията на растенията. На тази основа през тези години ние създадохме „ умно “ портфолио от иновативни продукти, носещи директна технологична и финансова полза. Сега ние продължава развитието си в посока по пълно задоволяване на нуждите на клиентите ни от адаптивни към климатичните и финансови предизвикателстава на настоящето решения за хранене на растенията с Азот, с други макро, мезо и микро елементи за устойчиво земеделие в променящият се свят.

Партньори

Наши партньори са водещи световни компании работещи в областа на специалните торове и биологични стимулани.
Ние селектираме и адаптираме към Българските условия най-доброто от продуктите им, като чрез обратната връзка, която осигоряваме между тях и крайните ползватели у нас непрекъснато повишаваме възвращаемоста на зеледелските производители.

Компании, чиито продукти разпространяваме на пазара у нас и последните новости от тях:

Усъвършенстването на съществуващите, както и разработването на нови продукти FertiGlobal® е в основата на успеха на LARDERELLO GROUP вече повече от 200 години. Откритията, изобретенията и иновациите съпътстват развитието на компанията от 1818 година до днес.

Агроинвест 777 е дистидутор на FertiGlobal® в България и през новата година пуска на пазара у
нас:

  • Foliarel® OK = Калуев Октаборат ( В – 19,4% К – 18% ) осигурява на растенията комбинация от два
    важни хранителни велемента (бор и калий) в една молекула, което прави продукта уникален.
    Патент *EP001310456A3*
  • RUMIS е тор на базата технологията Foliflo® с биостимулиращ ефект ( Zn – 10%, B – 4,9%, екстракт
    от Ecklonia Maxima – 10% ) предназначен да насърчава началният растежа на растенията, включително и семена, за да преодолеят лесно абиотични стресови условия на средата.

Агроинвест 777 е най – старият партньор на Хайфа Химикали в България. Сътрудничеството ни
със световният лидер в хранене на растенията се развива. Нашите клиенти вече имат достъп до
още един високо технологичен, на база амино киселини и обогатен с Микро и Мезо елементи
продукт, наречен ФолиБустер , освен добре познатият и високо ценен Полиамин. Както до сега Ви
предлагаме и 100% EDTA хелатирани, най-важните за растежа и развитието на растенията микро
елементи в иновативна и лесна за работа и съхранение формулация.

Агроинвест 777 разпространява на пазара у нас CLEAN FERTILIZER N28, Висококачествен продукт
на база Метилен урея произведен от АДВАГРИЙН, Белгия. Продукта позволява постепенно освобождаване и редовно и продължително подхранване с азот за всички звемеделски култури,
отглеждани у нас. Неговата пълна безопасност и отлична смесимост позволява да се постигне
изключителни резултати по време на работа. Много от най – съвременно мислещите фермери в
България познават добре агрономическата и финансова ефективност от приложението на